O Preppers

Kdo jsou Preppers

Prepperské hnutí vzniknulo v Americe. Jedná se o lidi, kteří žijí normální životy a přitom přemýšlejí o tom, že svět nemusí být vždy jen bezpečné a příjemné místo pro život. Sem-tam nějaké tornádo či hurikán jim dají za pravdu.

U nás, v Česku, již také existuje komunita lidí, kteří přemýšlí o tom, coby, kdyby.. Někteří se zase zamýšlí o neudržitelnosti současného drancujícího životního stylu, ničení přírody, plýtvání nenahraditelnými fosilními palivy. K prepperství a survivalismu jsme se dostali různými cestami. Někdo přes vlastnictví střelné zbraně, někdo přes svou zahrádku, další přes politiku a filosofii, jiný zase nechce konzumovat za jídlo se vydávající jedy nakupované v supermarketu. Většina z nás žije ve městě, v bytovém domě nebo v příměstském satelitu. Čím více se problémem zabýváme, tím více zjišťujeme, jak málo víme a známe, děsí nás zjištění, jak málo stačí k tomu, abychom se ocitnuli v situaci, kdy nám bude zima a budeme mít hlad.

Jedno máme společné. Uvědomujeme si, jak křehká a zranitelná je naše civilizace. Víme, že stačí aby pár hodin nefungovala elektřina a začnou umírat první lidé. Nemocní na přístrojích, lidé uvízlí ve výtazích, přestane nám fungovat topení, nebudou fungovat bankomaty, neotevřou supermarkety a nastane chaos a hlad. Ztratili jsme důvěru ve stát a uvědomujeme si, že se jednou budeme muset o sebe a své rodiny a blízké postarat sami.

Nemusí zrovna být přírodní katastrofa nebo válka, stačí rozsáhlá hospodářská krize, podobná té, která postihnula svět ve třicátých létech. Vše nasvědčuje tomu, že se blíží něco podobného a že to, co bylo nedávno vydáváno za hospodářskou krizi byla jen drobná nesnáz.

A tak přemýšlíme, co udělat pro sebe, své děti a blízké v případě že by kdyby.. Snažíme se, aby nás nepředvídatelné okolnosti nezastihnuly úplně nepřipravené. Máme ve spíži zásobu potravin na půl roku, teplé oblečení, vařič na Propan-Butan, ve sklepě nám stojí kamna, kouřovodové trubky a několik balíků briket, dva kanystry s benzínem a u někoho i elektrocentrála. Ti šťastnější z nás opět  udržují své staré chalupy po rodičích nebo chatičky v zahrádkářské kolonii. Ti méně šťastní přemýšlí o tom, že by bylo dobré vlastnit alespoň kousek země, která by nás dokázala v případě nouze uživit. Jsme většinou sami, naše okolí si nás dobírá, ale zjišťujeme, že na internetu je toto téma docela živé a aktuální. A tak společně znovu objevujeme zkušenosti našich předků, kteří zažili doby Velké hospodářské krize a války, dědečků a babiček z vesnic a doplňujeme je o vědomosti, které máme my.

Web www.preppers.cz založili lidé, kteří jsou přesvědčeni, že nestačí jen přežít několik týdnů a měsíců. Nestačí utéci do lesa nebo na chalupu a tam se ukrýt či zabarikádovat. Věříme, že můžeme překonat nedůvěru, chorobný individualismus a sobectví, které mezi lidmi panují. Věříme, že se můžeme spojit a spolupracovat.

Lidé v naší zemi byli ještě do první poloviny 20 století z velmi soběstační. Postupně ale začali více a více spoléhat na pohodlný život ve městě a na stát. Ztráceli kontakty s ostatními lidmi, dokonce i s rodiči a sourozenci, protože nic od nich nepotřebovali. Přišli tak o své instinktivní schopnosti přežít ve složitých situacích a být připraveni na obtížně předvídatelné problémy. Stali se velice zranitelnými. Lidé v USA si to začali uvědomovat již v době studené války. A tak vzniklo prepperské hnutí. My chceme navázat nejen na jejich zkušenosti, ale také na zkušenosti našich předků a hlavně, šířit tyto informace mezi lidmi,  protože čím více z nás dosáhne určité míry alespoň částečné soběstačnosti a připravenosti, tím menší dopad na nás bude mít cokoliv, co by naší zemi v budoucnu mohlo potkat.

Tedy, zde, v Česku, slovo Preppers znamená být připraven a nebýt sám.

Protože nestačí jen přežít, ale je nutné i uchovat civilizaci..

Aktivní témata na fóru