Adam Benda: Globální potravinový kolaps nastane kolem roku 2037

Problematika přelidnění naší Země do sebe zahrnuje spoustu hledisek a spoustu úhlů pohledů. Je tu ovšem jeden konkrétní a velice závažný důsledek, který je pravděpodobně v současné době nejaktuálnější. V poměrně blízké budoucnosti by mohlo mít lidstvo značné obtíže s dostatkem potravin, jelikož budou překročeny zemědělské a hospodářské možnosti naší planety. Možná se není čemu divit, když v současné době přibyde na Zemi 80 milionů obyvatel ročně. Tento údaj už byl zohledněn počtem úmrtí. Jedná se tedy o čistý přírůstek obyvatel za jeden rok.

Pokud se chceme zabývat otázkou, nakolik je Země schopna svými potravinovými zdroji uživit lidstvo, tak pro získání konkrétních číselných výsledků je vhodné aplikovat zjednodušený model, který se nezabývá mezinárodním obchodem s potravinami a jednotlivými potravinovými zdroji konkrétních států, ale který vychází z toho, že každý člověk potřebuje během jednoho roku k životu určité množství potravin a pro vypěstování tohoto množství je potřeba určitá rozloha úrodné půdy. Pokud bychom se chtěli zaměřovat na jednotlivé státy odděleně, museli bychom zohledňovat jejich možnosti dovozu a tím pádem i ekonomiku státu a spoustu dalších hledisek. Jelikož se všechny tyto aspekty mění každým dnem, pravděpodobně bychom se takto nedopočítali k ničemu. Pokud ale použijeme zmíněný zjednodušený model, spojujeme potravinovou potřebu populace přímo s potřebnou úrodnou plochou, což lze vztáhnout prakticky na celou planetu bez ohledu na zemědělské a ekonomické možnosti jednotlivých států.

Pojďme tedy na konkrétní čísla. Kontaktoval jsem několik svých přátel a známých, kteří se snaží uživit sebe a své rodiny téměř pouze pomocí svého vlastního zemědělství a hospodářství zde na území České republiky. Bylo mi řečeno, že pro každého jedince je potřeba pěstovat na úrodné půdě o rozloze 2000 m2. V naší diskuzi vznikal názor, že by mohlo stačit i třeba 1400 m2, jenže je ještě potřeba zohlednit různé problémy, které mohou úrodu postihnout a znehodnotit, takže jsme se nakonec dostali na rozlohu zhruba 2000 m2.

Ještě poměrně nedávno bývalo na naší krásné planetě 24 milionů km2 úrodné půdy, ale v současné době celková rozloha úrodné půdy činí zhruba 18 milionů km2. Pokud je tedy pro každého jedince potřeba 2000 m2 úrodné plochy, vychází nám, že Země má zemědělskou kapacitu pro 9 miliard lidí. Na konci tohoto roku (2011) bude zcela určitě počet obyvatel Země překračovat hodnotu 7,01 miliard. Zbývající zemědělskou kapacitu Země tedy může ještě využít 1,99 mld. obyvatel. Při současné expanzi populace (přírůstek 80 milionů obyvatel ročně) budou potravinové možnosti Země překročeny přibližně v roce 2037. Tento výpočet platí v případě, že i nadále bude roční přírůstek obyvatel stále stejný, což v praxi pravděpodobně nelze předpokládat. I samotný přírůstek bude možná růst, takže řečené potíže přijdou pravděpodobně ještě dříve.

Samozřejmě jsem vám přestavil prognózu, která stojí pouze na statistických údajích a nelze očekávat, že najednou 1. ledna 2037 nebude pro lidi pro celém světě dostatek jídla. Tento problém bude mít spíše postupný vývoj. Například v letech 2025 - 2030 začnou mít mnohem větší potíže ekonomicky slabší státy, které si nebudou moct dovolit dovoz potravin ze zahraničí. A v letech 2030 až 2040 se problémy s obživou rozšíří i do "prosperujících" zemí. Je možné, že vznikne mnohem větší zátěž na rybolov, protože nedostatečnou rostlinou výrobu bude potřeba něčím nahrazovat. Rybí strava asi nebude jedinou náhražkou, ale o tom bychom mohli rozvádět nekonečné diskuze. Podstatné je uvědomit si závažnost tohoto problému. Řešením je zatím bohužel jen omezování počtu potomstva. Různé potravinové náhražky a změny v každodenním jídelníčku ostatní problémy spojené s přelidněním nevyřeší. Napřed nám dojde jídlo, později nám může dojít něco jiného.

 Adam Benda

21. října 2011

převzato: http://adambenda.net/