Základem ekovesničky je komunita - část 2

Skutečně fungující komunita se bez sporů, diskusí a kompromisů neobejde. Záměrně vytvářená komunita musí uplatňovat místní demokracii. Tedy princip, že každý člen komunity může ovlivnit její fungování a že všechna důležitá rozhodnutí je potřeba dělat na základě konsenzu členů komunity.


Je samozřejmě, že někdo má svou vizi budoucnosti komunity jasnější, někdo méně, ale jak již bylo řečeno, domnívat se, že spory a nesoulad nejlépe odstraní autoritativní vedení jednoho vůdce, je velkým omylem a tato snaha nutně skončí zánikem komunity.

Všechny komunity samozřejmě procházejí různými změnami a hledáním. Je potřeba se s tím smířit. Představa, že jednou komunitu vytvoříme a ona pak bude klidně a bez problémů fungovat až na věky, je mylná. Lidé vůbec mají tendenci myslet si, že je potřeba čehosi dosáhnout, kamsi dojít, něco pochopit a pak už bude vše na věky klidné, dobré a bezproblémové. Jenže dnes a denně se přesvědčují, že to není pravda. Neplatí to tedy ani při budování komunity.

Komunita funguje jako velká rodina a prochází neustálými změnami. Její členové stárnou, ožení se, rodí se nové děti, někdo komunitu opustí, manželství se rozejdou, někdo zemře, přijdou noví členové... Stejně tak se mění i vnější podmínky, v nichž se komunita nachází.

Na druhou stranu se ale členové fungujících komunit většinou shodují na tom, že stojí za to všechno tohle hledání a usilování podstoupit. Odměnou jsou jim mnohem vřelejší a pevnější vztahy mezi lidmi v komunitě, než jak tomu je ve většinové společnosti, v níž často vládne chladný individualismus.

Hledáte-li tedy lepší mezilidské vztahy, pak uvažujte o komunitě. Ale zároveň si nemyslete, že vše půjde hladce a ideálně a ani nečekejte, že naleznete ráj na Zemi. Vaše dny v komunitě budou stejně jako jinde naplněny starostmi a usilováním, ale i radostmi a štěstím. Ten hlavní rozdíl bude v tom, že na obojí nebudete sami a nebudete si muset nasazovat komplikované psychologické masky, které často nosí lidé v běžné společnosti. A možná že časem, až se budete ohlížet zpátky, až už budou každodenní problémy zapomenuty a v myšlenkách se budete vracet hlavně k tomu pěknému, pak se vám třeba komunita bude takovým rájem opravdu zdát...

převzato: http://wwwold.ekovesnicky.cz/clanky/komunita_2.html